Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (HEA2-01)

Utgått


Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte hva det vil si å være medmenneske, og hvordan samspill mellom mennesker kan fremmes
  • drøfte hva respekt og toleranse for andres kulturer og tradisjoner, livssyn og sosiale status innebærer, og drøfte hva dette betyr for å fremme fysisk og psykisk helse
  • drøfte hvordan empati kan brukes for å løse eller forebygge sosiale problemer og fremme psykisk og somatisk helse
  • gjøre rede for hva et terapeutisk miljø er, og foreslå virkemidler som kan fremme godt terapeutisk miljø
  • drøfte ulike former for kommunikasjon og gjøre rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit
  • forklare forskjellen på subjektiv og objektiv observasjon og rapportering, og drøfte betydningen av korrekt rapportering, pasientsikkerhet og anonymitet
  • drøfte helsefagarbeiderens rolle som talerør for pasienten og brukeren
  • gjøre rede for regelverk om taushetsplikt og personvern i helse- og sosialsektoren
  • drøfte veilederrollen, og hva det betyr å kunne motta veiledning
  • drøfte ulike strategier for konflikthåndtering og prøve noen strategier i praksis

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!