Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (HEA2-01)

Utgått


Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og for hvordan fysisk aktivitet kan bidra til å forebygge de vanligste livsstilssykdommene
 • gi eksempler på aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet
 • planlegge og begrunne sammensetningen av kostholdet for ulike brukere ut fra funksjonsnivå, alder og behov, og i tråd med norske anbefalinger for ernæring
 • lage trygge og sunne måltider for ulike brukere i tråd med norske anbefalinger om ernæring
 • gjøre rede for symptomer på ulike sykdommer og lidelser knyttet til allmenntilstand, næringsopptak, utskilling av avfallstoffer og allergier, og foreslå tiltak
 • gjøre rede for og demonstrere grunnleggende sykepleie
 • drøfte betydningen av god hygiene for å forebygge sykdom og hindre smitte i og utenfor en institusjon i tråd med gjeldende regelverk
 • beskrive tilbud frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoner gir i nærmiljøet, og drøfte deres betydning for sosiale nettverk og forebygging av isolasjon
 • drøfte sammenhengen mellom levekår og livskvalitet
 • forklare hva habilitering og rehabilitering er, og gi eksempler på forebyggende og helsefremmende tiltak
 • demonstrere hjelpemidler som bidrar til selvstendighet og opprettholder funksjoner i dagliglivet, og beskrive søknadsprosedyrer for brukere
 • gjøre rede for tiltak som forebygger ulykker og brann i hjemmet og på institusjoner
 • demonstrere førstehjelp som er relevant for helsefagarbeideren
 • gjøre rede for de mest brukte legemidlene og forklare virkninger og bivirkninger
 • gjøre rede for hvordan helse, miljø og sikkerhet er organisert, og beskrive helsefagarbeiderens rolle i arbeidet for å ivareta fysisk og psykisk helse

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!