Læreplan i gipsmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GIP3-01)

Hovedområder

Produksjon i verksted og bygg

Hovedområdet omfatter restaurering, komplettering, reproduksjon og montering av gipsdekor og figurer i verksted og på byggeplass. I hovedområdet inngår materiallære og konstruksjon, bruk av festemidler og spesifikke krav til ulike underlag. Utvikling og framstilling av ny dekor, kompetanse og erfaring knyttet til ulike gipsblandinger og deres egenskaper inngår i hovedområdet.

Produktutvikling

Hovedområdet omfatter konkretisering av og begrunnelse for arbeidet i samsvar med kundebehov og gjeldende krav i faget. Valg av materialer og teknikker, samt planlegging, kvalitetssikring og dokumentasjon av hele arbeidsprosessen inngår. Hovedområdet innbefatter også enkel kostnadsberegning og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Bruk av digitale verktøy inngår i arbeidet med produktutvikling og dokumentasjon.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!