Læreplan i gipsmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GIP3-01)

Etter Vg3

Produksjon i verksted og bygg

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • demontere og håndtere gipsornamenter til reparasjon, restaurering og kopiering
 • bruke ulike gipstyper og gjøre rede for hvordan herdetid, blandingsforhold og tilsetningsstoffer kan endre gipsblandingens egenskaper
 • reparere rabiztak med kalkmørtel
 • reparere fastmonterte gipsornamenter og figurer
 • montere gipsdekor, bruke festemidler og vurdere underlaget inne og ute
 • gi råd om overflatebehandling av gipsdekor inne og ute
 • rense fastmontert gipsdekor inne og ute
 • restaurere og rehabilitere gipsdekor og figurer etter krav fra antikvarmyndigheter
 • modellere i leire, gips og kalkmørtel i rekonstruksjoner
 • framstille nye modeller, rense, retusjere og reparere gamle modeller
 • lage forloren form, ekte form og silikonform
 • støpe og armere i forskjellige typer gips, akrylbasert materiale og betong
 • lage trekninger og dreiearbeider i gips
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i eget gipsmakerarbeid

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • konkretisere, begrunne og planlegge eget arbeid i samsvar med kundebehov og gjeldende krav og regelverk knyttet til gipsmakerfaget
 • lage skisser og anvende teknisk tegning
 • eksperimentere med og velge hensiktsmessige materialer, verktøy og teknikker
 • utføre nødvendig vedlikehold av verktøy, maskiner og annet utstyr
 • bruke digitale verktøy i presentasjon og dokumentasjon av eget arbeid
 • vurdere behov for produkter og tjenester i gipsmakerfaget
 • beregne tidsforbruk og kostnader for valgte materialer og teknikker
 • markedsføre egne produkter og tjenester

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!