Læreplan i gipsmakerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (GIP3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I gipsmakerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i gipsmakerfaget innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt om faget. Det innebærer kommunikasjon om estetikk, design og produksjonsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre. Det innebærer videre å bruke fagspråk, delta i faglige diskusjoner og dokumentere eget arbeid.

Å kunne lese i gipsmakerfaget innebærer å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur. Det innebærer også å tolke arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Å kunne regne i gipsmakerfaget innebærer å beregne materialbruk og produksjonskostnader.

Å kunne bruke digitale verktøy i gipsmakerfaget innebærer å innhente informasjon og utvikle håndverksprodukter og tjenester.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!