Læreplan i geografi - fellesfag i studieførebuande utdanningsprogram (GEO1-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Vurdering

Retningsliner for sluttvurdering:

Standpunktvurdering

Årssteg

Ordning

Vg1 studiespesialiserande utdanningsprogram - programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2 studiespesialiserande utdanningsprogram – programområde for formgivingsfag

Vg2 utdanningsprogram for idrettsfag og utdanningsprogram for musikk, dans, drama

Elevane skal ha ein standpunktkarakter.

Eksamen for elevar

Årssteg

Ordning

Vg1 studiespesialiserande utdanningsprogram – programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2 studiespesialiserande utdanningsprogram – programområde for formgivingsfag

Vg2 utdanningsprogram for idrettsfag og utdanningsprogram for musikk, dans, drama

Elevane kan trekkjast ut til ein munnleg eksamen. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Eksamen for privatistar

Årssteg

Ordning

Vg1 studiespesialiserande utdanningsprogram – programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Vg2 i studiespesialiserande utdanningsprogram – programområde for formgivingsfag

Vg2 i utdanningsprogram for idrettsfag og utdanningsprogram for musikk, dans, drama

Privatistane skal opp til ein munnleg eksamen. Eksamen blir utarbeidd og sensurert lokalt.

Dei generelle retningslinene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!