Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (FOT2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for fotterapeuten og ortopediteknikeren
 • gi eksempler på utfordringer som fotterapeuten og ortopediteknikeren møter i yrkesutøvelsen, og drøfte etiske dilemmaer
 • drøfte de ulike yrkesgruppenes rolle i det tverrfaglige samarbeidet
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for fotterapeuter og ortopediteknikere og gi eksempler på hvordan dette regelverket påvirker yrkesutøvelsen
 • drøfte hva service innebærer i profesjonell yrkesutøvelse, og demonstrere service overfor pasienter, kunder og samarbeidspartnere
 • identifisere ulike materialer og demonstrere materialenes egenskaper og ulike sammenføyingsmetoder
 • forklare og gi eksempler på betydningen av kreativitet, formforståelse og estetikk i yrkesutøvelsen
 • dokumentere eget arbeid som ledd i å kvalitetssikre og videreutvikle læringsarbeidet, og bruke digitale verktøy til dokumentasjon og samhandling
 • drøfte hvordan fagets utvikling påvirkes av impulser, nasjonalt og internasjonalt
 • beskrive fotterapi- og ortopediteknikerfaget i historisk og kulturelt perspektiv og drøfte yrkesutøverens rolle og ansvar i utviklingen av faget
 • gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper
 • gjøre rede for prinsippene for universell utforming

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!