Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (FOT2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I fotterapi og ortopediteknikk forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i fotterapi og ortopediteknikk innebærer å kommunisere med andre i ulike livssituasjoner og med ulik kulturell bakgrunn. Det innebærer også å kunne bruke relevante faguttrykk i formidling av informasjon, presentasjoner, planer og referater, og å kunne dokumentere utførte arbeidsoppgaver.

Å kunne lese i fotterapi og ortopediteknikk innebærer å forstå og tolke innholdet i ulike fagspesifikke tekster. Det vil også si å kunne forstå og sette seg inn i relevant faglitteratur.

Å kunne regne i fotterapi og ortopediteknikk innebærer å gjøre beregninger og forstå tallstørrelser i sammenheng med presentasjon og bruk av informasjon. Det innebærer også å kunne beregne kostnader, håndtere betaling og oppgjør ved pasient- og kundebehandling og å kunne beregne material- og produktkostnader.

Å kunne bruke digitale verktøy i fotterapi og ortopediteknikk innebærer å finne dokumentasjon og faglitteratur og selv å kunne produsere dokumentasjon, rapporter og informasjon i tekst og bilder. Kildekritikk, personvern og kjennskap til reglene for opphavsrett står sentralt. Det samme gjelder utøvelse av etisk skjønn i bruken av digitale verktøy.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!