Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (FOT2-01)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • tilpasse kommunikasjon og samhandling til pasientenes, kundenes og samarbeidspartnernes behov og bakgrunn
  • drøfte og gi eksempler på hva respekt, toleranse og omsorg innebærer for fotterapeuten og ortopediteknikeren
  • gjøre rede for tegn og symptomer på ulike psykiske reaksjoner i forbindelse med sykdom eller skade og drøfte profesjonell opptreden i slike situasjoner
  • gi eksempler på og vurdere ulike motivasjonsfaktorer som stimulerer til læring og opplevelser hos pasienten og brukeren, og som gir tilfredsstillende behandlingsresultater
  • gjøre rede for hva taushetsplikt og personvern innebærer for fotterapeuten og ortopediteknikeren
  • drøfte ulike strategier for konflikthåndtering og vise det i praksis

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!