Læreplan i forgyllerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (FGY3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Formål

Forgyllerfaget representerer lange tradisjoner og har betydning for videreføring av kulturarven. Opplæringen skal bidra til at nye forgylte gjenstander blir produsert, og sikre faglig restaurering av tidligere forgylling. Faget skal ivareta samfunnets og markedets behov for forgylte håndverksprodukter.

Forgyllerfaget skal bidra til at eldre og skadede gjenstander bevares ved reparasjoner. Lærefaget skal bidra til forståelse for design i nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Opplæringen skal stimulere til riktig utnyttelse av materialer. Den skal også bidra til å utvikle forståelse for forholdet mellom marked og økonomi og forhold som gjelder helse, miljø og sikkerhet.

Sentralt i opplæringen er utvikling av fagkompetanse gjennom praktisk arbeid med tradisjonelle materialer, verktøy og teknikker. Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er forgyller.

Side 1 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!