Læreplan i forgyllerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (FGY3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I forgyllerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i forgyllerfaget innebærer å kommunisere om estetikk, design og arbeidsprosesser med kunder, kolleger, leverandører og andre. Det innebærer videre å dokumentere eget arbeid og å bruke fagspråk og delta i faglige diskusjoner.

Å kunne lese i forgyllerfaget innebærer å forstå og reflektere over faglitteratur og å forstå arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Å kunne regne i forgyllerfaget innebærer å beregne størrelse, materialmengde, styrkeforhold, tid og pris.

Å kunne bruke digitale verktøy i forgyllerfaget innebærer å innhente informasjon, eksperimentere med design og produktutvikling, delta i faglige nettverk og dokumentere eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!