Læreplan i forgyllerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (FGY3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Forgylling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • tegne rammeprofiler og ornamentikk med utgangspunkt i egne ideer og kunders behov
 • velge og begrunne materialer for ulike produkter
 • gjære og sette sammen rammer
 • utføre grunnarbeid før forgylling
 • støpe og trykke med ulike teknikker
 • bruke ulike dekorasjonsteknikker
 • utføre polymentforgylling
 • utføre oljeforgylling på ulike materialer
 • patinere med ulike teknikker
 • beregne tid, materialforbruk og kostnader ved produksjon
 • bruke digitale verktøy i arbeid, presentasjon og dokumentasjon
 • ta vare på materialer og utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i hele arbeidsprosessen

Restaurering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • vurdere og dokumentere en gjenstands alder, tilstand, materiale og teknikk
 • rekonstruere manglende ornamenter
 • retusjere forgylte gjenstander
 • kommunisere om estetikk og design med kunder, kolleger og andre i eget arbeid
 • gjøre rede for og anvende gjeldende regelverk for forgyllerfaget
 • gjøre rede for fagets historie, tradisjon og egenart

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!