Læreplan i energioperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (EOP3-02)

Etter Vg3

Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forklare helhetlige produksjonssystemers oppbygning og virkemåte
 • vurdere hva som er en optimal miljømessig utnyttelse av naturressursene
 • overvåke og trygge en sikker og stabil driftssituasjon
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved drift og vedlikeholdsarbeider som omfatter elektriske, elektroniske-, mekaniske og hydrauliske komponenter
 • feilsøke og iverksette tiltak for å gjenopprette normal drift
 • bruke et faglig presist språk overfor annet fagpersonell og kollegaer
 • utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig og i overensstemmelse med gjeldende regelverk, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring, internkontroll og gjeldende regelverk for sikkerhet herunder risikovurdering, sikker jobbanalyse og sluttkontroll
 • forklare energiproduksjonens drift i et samfunnsmessig perspektiv
 • kunne bruke elektroniske kommunikasjonssystemer i automatiserte anlegg
 • ha kjennskap til regelverk for elektronisk kommunikasjon
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved montasje og idriftsetting av produksjonsanleggets kabler og styringsanlegg
 • planlegge, montere og dokumentere eget arbeid ved drift og vedlikehold av produksjonsanleggets reservestrømsanlegg
 • planlegge, montere og dokumentere eget arbeid ved idriftsetting av effekt, skillebrytere og styringsanleggene for produksjonsanlegg
 • dokumentere egen opplæring i elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold

Oppgradering og fornyelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • ha kjennskap til bruk av «Arbeid under spenning»-utstyr for lav og høyspenningsanleggene og vedlikehold av dette
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved oppgradering og fornyelse på produksjonsanleggets lav- og høyspenningsanlegg
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved oppgradering og fornyelse på produksjonsanleggets styrings og kontrollanlegg
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere eget arbeid ved oppgradering og fornyelse på produksjonsanleggets kabel og ledningsanlegg
 • kjenne til faremomenter innenfor elanlegg i eksplosjonsfarlige områder
 • utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig og i overensstemmelse med regelverk, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • bruke et faglig presist språk ovenfor annet fagpersonell og kollegaer
 • kunne bruke elektroniske kommunikasjonssystemer i automatiserte anlegg
 • ha kjennskap til regelverk for elektronisk kommunikasjon
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring, internkontroll og gjeldende regelverk for sikkerhet
 • dokumentere egen opplæring i oppgradering og fornyelse

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!