Læreplan i energioperatørfaget Vg3 / opplæring i bedrift (EOP3-02)

Hovedområder

Elenergiproduksjonsdrift og vedlikehold

Hovedområdet omfatter turbindrift, generatordrift, høyspenningsanlegg, transformatorer, apparater og styringssystemer, vern, hydrauliske og automatiserte systemer, alarm-, overvåkings- og datakommunikasjonssystemer i produksjon og stasjonsanlegg. Hovedområdet omfatter også kjennskap til metrologi, vind, damanlegg og tilgrensende produksjonsområder. Integrert i faget inngår HMS, person- og elsikkerhet.

Oppgradering og fornyelse

Hovedområdet omfatter nødvendig oppgradering og fornyelse i produksjonsanlegget basert på samfunnets krav om langsiktig og stabil drift. Dette skjer ved planlegging av eget arbeid, montasje og dokumentasjon av ombygging, systematisk vedlikehold, tilstandskontroller og revisjonsrutiner. Integrert i hovedområdene inngår HMS, person- og elsikkerhet

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!