Læreplan i engelsk (ENG1-02)

Utgått


Etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Språklæring

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
 • beskrive og vurdere effekten av ulike språklige uttrykksmåter
 • vurdere og kommentere egen framgang i arbeidet med å lære engelsk
 • bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en selvstendig måte

Kommunikasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • forstå og bruke et bredt generelt ordforråd og et faglig ordforråd knyttet til eget utdanningsprogram
 • forstå muntlige og skriftlige framstillinger om allmenne emner og om faglige emner knyttet til eget utdanningsprogram
 • uttrykke seg skriftlig og muntlig på en nyansert og presis måte, med flyt og sammenheng
 • velge og bruke egnede lese- og lyttestrategier til å finne informasjon i muntlige og skriftlige tekster
 • velge og bruke egnede skrive- og talestrategier tilpasset formål, situasjon og sjanger
 • ta initiativ til å begynne, avslutte og holde en samtale i gang
 • lese tekster i ulike sjangere og med ulike formål
 • skrive formelle og uformelle tekster med god struktur og sammenheng om personlige og samfunnsmessige temaer
 • lese og skrive fagtekster med tilknytning til eget utdanningsprogram
 • velge og bruke innhold fra ulike kilder på en selvstendig, kritisk og ansvarlig måte
 • bruke teknisk og matematisk informasjon i kommunikasjon
 • produsere sammensatte tekster i digitale medier
 • velge et fordypningsemne innenfor eget utdanningsprogram og presentere dette

Kultur, samfunn og litteratur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte sosiale og kulturelle forhold, samfunnsforhold og verdier i flere engelskspråklige land
 • presentere og diskutere internasjonale nyheter og aktuelle hendelser
 • gjøre rede for bruken av engelsk som et internasjonalt verdensspråk
 • drøfte engelskspråklige tekster fra et utvalg av sjangrene dikt, novelle, roman, film og skuespill fra ulike deler av verden og tidsepoker
 • drøfte litteratur av og om urfolk i den engelskspråklige verden

Side 10 Av 11

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!