Programområde for design og tekstil - Læreplan i felles programfag (DTE2-02)

Produksjon og materialer

Produksjon og materialer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • beskrive egenskaper ved og bruksområder for ulike materialer
 • utnytte ulike materialer og tilbehør på en hensiktsmessig og økonomisk måte
 • ta aktuelle mål, bruke måltabeller, tilpasse og justere
 • konstruere og utarbeide mønster og lage maler
 • bruke grunnleggende teknikker innen fagområdet
 • utføre håndsøm, maskinsøm og andre relevante sammenføyningsteknikker på ulike materialer
 • utføre enkel kostnadsberegning for produkter og tjenester
 • kommunisere med kunder, brukere og andre om design, materialer og produkter
 • holde orden på arbeidsplassen og utføre nødvendig vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner i tråd med aktuelt regelverk
 • utføre grunnleggende håndverksarbeid i tråd med normer, kvalitetskriterier og forskrifter om helse, miljø og sikkerhet
 • bruke relevante faguttrykk og -begreper i kommunikasjon med kunder, brukere og andre
 • bruke digitale verktøy og annen relevant teknologi i arbeidsprosesser
 • dokumentere, presentere og evaluere eget arbeid

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!