Programområde for design og tekstil - Læreplan i felles programfag (DTE2-02)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I design og tekstil forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig i design og tekstil innebærer å forstå og bruke fagspråk og uttrykke seg visuelt og verbalt om arbeidsprosesser, produkter og tjenester. Det innebærer å kommunisere med andre og dokumentere eget arbeid.

Å kunne lese i design og tekstil innebærer å forstå og anvende informasjon knyttet til programfagene. Det innbefatter å tolke skriftlig og visuelt språk slik det framkommer i faglitteratur, arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Å kunne regne i design og tekstil innebærer å konstruere mønster og beregne produktets nøyaktighet og egenskaper. Det innebærer også grunnleggende beregning av materialforbruk og kalkyle.

Å kunne bruke digitale verktøy i design og tekstil innebærer å bruke digital teknologi i arbeid med produkter, prosesser, kvalitetssikring og læring. Det innbefatter innhenting og formidling av informasjon, eksperimentering med form, farge og komposisjon og presentasjon av eget arbeid og kompetanse.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!