Programområde for design og tekstil - Læreplan i felles programfag (DTE2-02)

Design og produktutvikling

Design og produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utvikle og begrunne ideer til produkter og tekstilfaglige tjenester
 • lage arbeidsplaner og planlegge arbeidsprosesser
 • bruke tegneteknikker og lage skisser og annen visuell dokumentasjon
 • lage arbeidstegninger
 • eksperimentere med teknikker, materialer og verktøy
 • analysere og visualisere form, farge, materialer og teknikker på tekstilprodukter
 • undersøke og dokumentere behov for tekstilfaglige produkter og tjenester i markedet
 • kommunisere med kunder, brukere og andre i arbeid med design og produktutvikling
 • presentere egne produkter og tjenester ved hjelp av digitale verktøy og andre hjelpemidler
 • gjøre rede for tradisjoner og særpreg i aktuelle design- og tekstilfag
 • dokumentere og evaluere eget arbeid
 • sette eget arbeid i tekstilfaglig perspektiv

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!