Programområde for dataelektronikarfaget - læreplan i felles programfag Vg3 (DAT3-02)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Apparat og utstyr

Apparat og utstyr

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • beskrive forretningsområdet til data- og elektronikkbedrifter innan apparat og utstyr
 • utføre kontroll, vedlikehald og reparasjon av apparat og utstyr som tilhøyrer forretningsområdet til data- og elektronikkbedrifter
 • velje feilsøkingsstrategi, velje instrumentoppsett, gjere overslag over venta måleverdiar, måle elektriske storleikar og vurdere måleresultatet
 • gjere risikovurdering av det arbeidet som blir utført, kontrollere resultatet og vurdere kvaliteten på eige arbeid
 • bruke eit fagleg presist språk i kommunikasjon med kundar, leverandørar, supportpersonell, kollegaer og representantar frå andre fagområde
 • utføre arbeidet fagmessig og nøyaktig i samsvar med gjeldande regelverk, standardar, rettleiingar og teknisk dokumentasjon frå produsentar, for å sikre krav til eltryggleik, og persontryggleik
 • utføre arbeidet i samsvar med rutinar for internkontroll og kvalitetssikring
 • rettleie kundar og vurdere lønnsemda for kunde og bedrift i samband med reparasjons- og serviceoppdrag
 • drøfte miljøutfordringar ved elektronisk avfall og produksjon av elektroniske apparat og utstyr
 • vurdere og teste ut idear til produkt og tenester med tanke på utvikling, marknadsbehov og verdiskaping
 • dokumentere eiga opplæring i apparat og utstyr

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!