Læreplan i bunadtilverkarfaget Vg3 / opplæring i bedrift (BUN3-01)

Vurdering

Vg3 bunadtilverkarfaget

Føresegner for sluttvurdering:

Hovudområde

Ordning

Produksjon og tradisjon

Kultur og kundebehandling

Alle skal opp til sveineprøva, som normalt skal gjennomførast innanfor ei tidsramme på åtte vyrkedagar.

Alle kandidatar som ikkje har følgt normalt opplæringsløp, må ha bestått ein eksamen på Vg3-nivå i lærefaget. Eksamen blir utarbeidd sentralt og sensurert lokalt.

Dei generelle føresegnene om vurdering er fastsette i forskrift til opplæringslova.

Side 7 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!