Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (BUA2-01)

Utgått


Yrkesutøvelse

Yrkesutøvelse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer i barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • drøfte barne- og ungdomsarbeideren som rollemodell for barn og unge
 • gjøre rede for hva pedagogisk arbeid er, og drøfte hvilke holdninger som er viktige i pedagogisk arbeid
 • forklare hvordan gjeldende regelverk, rammefaktorer og målsettinger for pedagogiske virksomheter har betydning for yrkesutøvelsen
 • gjøre rede for hvordan oppvekstmiljøet påvirker utviklingsmulighetene for barn og unge
 • drøfte hvordan barn og unges ulike kulturelle og religiøse bakgrunn kan være en ressurs i det pedagogiske arbeidet
 • drøfte tiltak som kan fremme barn og unges evne til å vurdere medienes påvirkning
 • gjøre rede for hva observasjon, planlegging og dokumentasjon kan bety i arbeidet med barn og unge
 • drøfte hva motivasjon kan bety for læring og utvikling
 • drøfte hva lek kan bety, og gi eksempler på tiltak som kan fremme lek og kreativitet tilpasset alder, modningsnivå og funksjonsevne
 • planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for ulike grupper og begrunne valg av aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi
 • planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for barn og unge innen kultur og fysisk aktivitet
 • lage enkle måltider for barn og unge som del av et pedagogisk arbeid
 • gjøre rede for prinsippene for universell utforming
 • gjøre rede for og anvende ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

Side 9 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!