Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (BUA2-01)

Utgått


Kommunikasjon og samhandling

Kommunikasjon og samhandling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte ulike former for kommunikasjon og gjøre rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit
  • drøfte tiltak som kan bidra til å utvikle den sosiale kompetansen hos barn og unges
  • gjøre rede for hovedtrekk ved barns språkutvikling og gi eksempler på språkets betydning for personlighetsutviklingen
  • drøfte faktorer som er viktige for sosialiseringsprosessen hos barn og unge, og gjøre rede for hvordan en kan veilede barn og unge
  • gjøre rede for hva som kjennetegner arbeid i grupper
  • drøfte ulike strategier for konflikthåndtering og prøve noen strategier i praksis
  • gjøre rede for den voksnes ansvar i samhandling med barn og unge og drøfte hvordan samspillet mellom barn og voksne kan utvikles
  • gjøre rede for hva brukermedvirkning innebærer, og gi eksempler på hva brukermedvirkning betyr i barne- og ungdomsarbeiderfaget

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!