Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (BUA2-01)

Utgått


Helsefremmende arbeid

Helsefremmende arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • gjøre rede for aktiviteter for barn og unge som kan fremme god fysisk og psykisk helse
 • drøfte hva omsorg innebærer for barn og unge i ulike aldrer
 • forklare hva mobbing og rasisme er, og drøfte forebyggende tiltak
 • drøfte ulike holdninger til tobakk, rus og kriminalitet og beskrive noen rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge
 • drøfte sammenhenger mellom identitet, seksualitet og selvfølelse, og drøfte hvordan en kan veilede barn og unge i slike spørsmål
 • gjøre rede for hva fysisk aktivitet og kosthold betyr for barn og unges helse, og foreslå helsefremmende tiltak
 • lage trygge og sunne måltider for barn og unge i tråd med norske anbefalinger for ernæring og relevant regelverk
 • gjøre rede for betydningen av god hygiene og foreslå tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer
 • utføre førstehjelp ved fall-, druknings- og trafikkulykker
 • gjøre rede for krav til sikkerhet der barn og unge oppholder seg, og drøfte hvordan barn og unge kan ta medansvar for egen sikkerhet
 • gi eksempler på tegn som tyder på omsorgssvikt og andre bekymringsfulle forhold, og gjøre rede for ansvar og tjenestevei
 • drøfte hva helse-, miljø og sikkerhet betyr for arbeids- og læringsmiljøet

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!