Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift (BTK3-01)

Etter Vg3

Systemforståelse og feilsøking

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge gjennomføring av feilsøkingsprosedyrer
 • finne og bruke tekniske opplysninger på flere språk
 • utføre trykk og lekkasjetesting av smøre- og kjølesystemer
 • utføre og tolke slitasjemålinger i motor ved bruk av måleverktøy
 • forklare forbrennings- og energiprinsipper i motorsystemer
 • feilsøke på komponenter i drivstoff- og innsprøytingsanlegg
 • feilsøke på elektroniske motorstyringssystemer
 • forklare virkemåte til turbo-, kompressor- og intercooler-systemer
 • utføre avgassmåling, tolke resultatet og forklare virkemåten for avgassrensesystemer
 • tolke symboler og koplingsskjemaer for arbeidsoppdrag
 • måle elektriske størrelser og tolke måleresultat ved feilsøking og diagnose
 • feilsøke på elektriske og elektroniske komponenter
 • feilsøke på ladeanlegg og starteranlegg og forklare virkemåten
 • forklare virkemåten til de ulike komponenter i komfort- og klimaanlegg
 • forklare virkemåten til digitale styringssystemer
 • feilsøke på trykkluftmekaniske bremseanlegg og tilleggsbremsesystemer
 • feilsøke på hydrauliske anlegg
 • utføre bremsetest i henhold til forskrifter og tolke måleresultat
 • feilsøke på koplinger og utløsermekanismer
 • feilsøke på girsystemer og overføringsmekanismer i drivverk
 • feilsøke på fjæringssystemer og forklare virkemåten
 • feilsøke på og justere styreinnretninger
 • forklare bruk av materialkvaliteter i karosseri, ramme og påbygg
 • forklare systemer for aktiv og passiv sikkerhet

Service og vedlikehold

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og utføre arbeid i tråd med arbeidsbeskrivelse, sikkerhetsforskrifter og fabrikantens anvisninger
 • bruke verktøy, utstyr og måleinstrumenter i tråd med arbeidsoppdraget
 • utføre kontroll og justering av lysanlegg i tråd med forskrifter
 • velge og bruke oljer, smøremidler og væsker til kjøretøyet
 • velge dekk og felg i tråd med krav og tekniske data for kjøretøyet
 • velge og bruke produkt- og HMS-datablader i tråd med arbeidsoppdrag
 • utføre kildesortering og behandle spesialavfall i tråd med bedriftens internkontrollsystemer
 • utføre avgassmåling og tolke utslippsverdier i tråd med gjeldende forskrifter

Reparasjon og montering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge og tilrettelegge for reparasjonsoppdrag i henhold til feilsøking og diagnose
 • skifte ut og stille inn registeroverføringer på motorer
 • demontere, reparere og montere motorkomponenter
 • utføre reparasjoner på koblinger og girsystemer
 • utføre reparasjoner på mellomaksler, drivaksler, differensialer og lagre
 • utføre varmearbeider og arbeider på hydraulikk, diesel og trykkluftsystemer i tråd med sikkerhetsforskrifter og prosedyrer
 • reparere og skifte komponenter i hjuloppheng og styreinnretninger
 • utføre aksel- og hjulutmåling og foreta nødvendige justeringer
 • demontere, montere og tilpasse karosserikomponenter og utstyr
 • forklare oppbygging av ramme og karosserikonstruksjoner
 • reparere og skifte komponenter i bremsesystemer
 • reparere fjæringssystemer
 • reparere og montere lysutstyr

Kommunikasjon og kvalitet

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i tråd med regler for helse, miljø og sikkerhet
 • kommunisere med kunder om arbeidsoppdrag og behandle kunder i tråd med bedriftens retningslinjer for kundebehandling
 • utføre kvalitetskontroll, utarbeide dokumentasjon og vurdere eget arbeid
 • bruke lover, forskrifter og prosedyrer i arbeidet
 • utarbeide faglige løsninger i samarbeid med kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • beskrive oppbygning og organisering av bransje og bedrift
 • forklare hva som påvirker kostnader og effektivitet i verksteddrift
 • bruke digitale verkstedinformasjonssystemer
 • gjøre rede for bedriftens internkontroll- og kvalitetssikringssystemer

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!