Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift (BTK3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I bilfaget, tunge kjøretøy forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i bilfaget, tunge kjøretøy omfatter kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere om faglige løsninger og kvalitet på arbeider. Videre innebærer det dokumentasjon av arbeid som utføres.

Å kunne lese i bilfaget, tunge kjøretøy innebærer å finne opplysninger, forstå og bruke anvisninger og dokumenter på flere språk.

Å kunne regne i bilfaget, tunge kjøretøy innebærer utregning og omregning av krefter, elektriske størrelser og tiltrekkingsmomenter.

Å kunne bruke digitale verktøy i bilfaget, tunge kjøretøy innebærer å bruke digitale og søkbare dokumenter, forskrifter og tekniske data. Videre innebærer det å bruke digitale hjelpemidler til feilsøking, diagnose, reparasjon og dokumentasjon.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!