Læreplan i bilfaget, tunge kjøretøy Vg3 / opplæring i bedrift (BTK3-01)

Hovedområder

Systemforståelse og feilsøking

Hovedområdet omfatter oppbygning, virkemåte og feilsøking på mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter. Videre omfatter hovedområdet bruk av digitalt utstyr og litteratur i feilsøking og diagnosetesting.

Service og vedlikehold

Hovedområdet omfatter service og vedlikehold etter gjeldende anvisninger og forskrifter på kjøretøy. Valg og bruk av verktøy, utstyr og måleinstrumenter omfattes av hovedområdet. Videre omfatter det bruk av dokumentasjon i forbindelse med planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av arbeider.

Reparasjon og montering

Hovedområdet omfatter reparasjon av kjøretøyets systemer og montering av utstyr på kjøretøyet. Videre omfatter det arbeider på mekaniske, hydrauliske, trykkluftbaserte, elektriske og elektroniske systemer.

Kommunikasjon og kvalitet

Hovedområdet omfatter kommunikasjon med kunder, kollegaer og samarbeidspartnere. Videre dreier hovedområdet seg om digitale kommunikasjonsverktøy, HMS og kvalitetssystemer. Kostnadsforståelse inngår i hovedområdet.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!