Læreplan i bilskadefaget Vg3 / opplæring i bedrift (BSK3-01)

Hovedområder

Bilskadereparasjon

Hovedområdet omfatter bruk av verktøy, dataprogram, måleinstrumenter og verneutstyr. Videre omfatter det reparasjons- og konstruksjonsteknikker, metoder for demontering og montering og teknikker for oppmåling av karosseri. Økonomiske og miljømessige hensyn inngår i hovedområdet. Videre omfatter det kundebehandling og samarbeid. Aktiv og passiv sikkerhet inngår også i hovedområdet.

Kvalitet og dokumentasjon

Hovedområdet omfatter arbeid etter produsentkrav, lover og regler, prosedyrer og standarder. Videre omfatter det registrering og rapportering av avvik. Kvalitetssikring og bedriftens internkontrollsystem inngår også.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!