Læreplan i bilskadefaget Vg3 / opplæring i bedrift (BSK3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Bilskadereparasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • behandle kunder i tråd med retningslinjer og gjøre rede for prinsippene
 • drøfte faglige løsninger med arbeidskollegaer
 • planlegge og tilrettelegge arbeidsoppdrag i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke og vedlikeholde håndverktøy, luftverktøy og elektriske og elektroniske verktøy
 • demontere, montere og tilpasse sveisede, skrudde og limte komponenter
 • skifte og reparere kjøretøyets sikkerhetssystemer i tråd med prosedyrer og gjøre rede for sikkerhetssystemene
 • montere og justere hovedlys i tråd med gjeldende kjøretøyforskrifter
 • demontere og montere klimaanlegg og fylle, trykkprøve og funksjonsteste anlegget
 • sammenføye like og ulike materialer ved bruk av sveise- og loddeteknikker
 • sikre elektroniske komponenter ved sveisearbeider
 • utføre en- og tokomponentliming, skruing og nagling
 • reparere små skader på glass og skifte ruter
 • krympe og varmebehandle metaller og gjøre rede for hvordan varmen påvirker metallegeringer
 • vurdere skadeomfang på karosseri og velge reparasjonsmetode etter produsenters anvisninger
 • sette opp bil på jigg og rettebenk etter målebrevsdokumentasjon og utføre målinger
 • utbedre skjevheter i karosseri og ramme og forhindre spenningsdeformasjoner
 • gjøre rede for oppbygningen av strukturen i moderne karosseri og forklare begrepene aktiv og passiv sikkerhet
 • bruke systemtestere og feilsøkingsverktøy
 • rengjøre overflater og forklare nødvendigheten av dette
 • bearbeide en skadd overflate og påføre fyllmaterialer
 • sikre materialer mot korrosjon og oksidasjon og gjøre rede for materialenes innvirkning på hverandre
 • skifte og kontrollere komponenter i drivverk, understell, hjul og bremser og gjøre rede for funksjonen til de ulike vinklene i for- og bakstilling
 • velge og bruke materialer i tråd med krav til økonomi og miljø
 • velge og bruke verneutstyr til arbeidsoperasjoner

Kvalitet og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeidet i tråd med arbeidsordrer og takstdokumenter
 • finne fram til og bruke produkt- og HMS-datablader
 • risikovurdere arbeidsoppdrag og gjøre rede for bedriftens internkontrollsystem
 • dokumentere at arbeidet er i tråd med gjeldende produsentkrav og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • vurdere kvaliteten på utført arbeid

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!