Læreplan i bilskadefaget Vg3 / opplæring i bedrift (BSK3-01)

Etter Vg3

Bilskadereparasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • behandle kunder i tråd med retningslinjer og gjøre rede for prinsippene
 • drøfte faglige løsninger med arbeidskollegaer
 • planlegge og tilrettelegge arbeidsoppdrag i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke og vedlikeholde håndverktøy, luftverktøy og elektriske og elektroniske verktøy
 • demontere, montere og tilpasse sveisede, skrudde og limte komponenter
 • skifte og reparere kjøretøyets sikkerhetssystemer i tråd med prosedyrer og gjøre rede for sikkerhetssystemene
 • montere og justere hovedlys i tråd med gjeldende kjøretøyforskrifter
 • demontere og montere klimaanlegg og fylle, trykkprøve og funksjonsteste anlegget
 • sammenføye like og ulike materialer ved bruk av sveise- og loddeteknikker
 • sikre elektroniske komponenter ved sveisearbeider
 • utføre en- og tokomponentliming, skruing og nagling
 • reparere små skader på glass og skifte ruter
 • krympe og varmebehandle metaller og gjøre rede for hvordan varmen påvirker metallegeringer
 • vurdere skadeomfang på karosseri og velge reparasjonsmetode etter produsenters anvisninger
 • sette opp bil på jigg og rettebenk etter målebrevsdokumentasjon og utføre målinger
 • utbedre skjevheter i karosseri og ramme og forhindre spenningsdeformasjoner
 • gjøre rede for oppbygningen av strukturen i moderne karosseri og forklare begrepene aktiv og passiv sikkerhet
 • bruke systemtestere og feilsøkingsverktøy
 • rengjøre overflater og forklare nødvendigheten av dette
 • bearbeide en skadd overflate og påføre fyllmaterialer
 • sikre materialer mot korrosjon og oksidasjon og gjøre rede for materialenes innvirkning på hverandre
 • skifte og kontrollere komponenter i drivverk, understell, hjul og bremser og gjøre rede for funksjonen til de ulike vinklene i for- og bakstilling
 • velge og bruke materialer i tråd med krav til økonomi og miljø
 • velge og bruke verneutstyr til arbeidsoperasjoner

Kvalitet og dokumentasjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeidet i tråd med arbeidsordrer og takstdokumenter
 • finne fram til og bruke produkt- og HMS-datablader
 • risikovurdere arbeidsoppdrag og gjøre rede for bedriftens internkontrollsystem
 • dokumentere at arbeidet er i tråd med gjeldende produsentkrav og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • registrere avvik og skrive avviksrapporter
 • vurdere kvaliteten på utført arbeid

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!