Læreplan i bilskadefaget Vg3 / opplæring i bedrift (BSK3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I bilskadefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i bilskadefaget innebærer å bruke faguttrykk om utførelsen av arbeidsoppgaver. Videre innebærer det å kommunisere med kunder og samarbeidspartnere om faglige løsninger. Det innebærer også å utarbeide rapporter og dokumentasjon.

Å kunne lese i bilskadefaget innebærer å forstå og bruke takstrapporter og arbeidsbeskrivelser, prosedyrer og brukerveiledninger. Det innebærer også å forstå og bruke faglig informasjon fra teknisk litteratur.

Å kunne regne i bilskadefaget innebærer å foreta beregninger og kostnadsanalyser knyttet til arbeidsprosesser og å gjennomføre målinger og registreringer i henhold til målebrev. Det innebærer også å forstå og tolke statistisk materiale.

Å kunne bruke digitale verktøy i bilskadefaget innebærer å søke etter dokumenter og innhente faglig stoff. Videre innebærer det å kommunisere ved hjelp av digitale verktøy.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!