Læreplanen er utgått!

Programområde for børsemakar - Læreplan i felles programfag Vg2 (BMF2-01)

Omtale av programfaga

Produksjon

Programfaget handlar om praktisk produksjon av planlagde produkt i samband med reparasjon og ombygging av skytevåpen og utvikling av nye våpen og våpendelar. Programfaget omfattar utvikling av handverksferdigheiter og bruk av verktøy og maskiner i arbeid med materiale og teknikkar som er tilpassa aktuell yrkesutøving. I tillegg omfattar programfaget gamle handverksteknikkar.

Produktutvikling

Programfaget handlar om planlegging, dokumentasjon, vurdering og kvalitetssikring av heile prosessen med reparasjon og ombygging av skytevåpen og utvikling av nye våpen og våpendelar. I programfaget inngår kunnskap om våpenteknikk. Kreativ utforming av design og val av arbeidsmåtar inngår. Bruk av digitale verktøy inngår i læring, planlegging og dokumentasjon, og i våpenrapportering til styresmaktene. Forholdet mellom materiale, form, verktøy, teknikkar og funksjon er sentralt. Berekning av kostnader og tidsbruk inngår òg i programfaget.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!