Læreplanen er utgått!

Programområde for børsemakar - Læreplan i felles programfag Vg2 (BMF2-01)

Produktutvikling

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke arbeidsteikningar og annan visuell informasjon i teknisk produksjon
 • handteikne kikkertmontasjering for produksjon
 • rekne ut tidsforbruk og kostnader for produksjon
 • velje rette verktøy, materiale og teknikkar for føremålstenleg produksjon
 • eksperimentere med materiale, verktøy, form og teknikkar
 • utføre våpenrelaterte oppdrag i samsvar med arbeidsplan, lovverk, kvalitetskriterium og gjeldande regelverk for helse, miljø og tryggleik
 • berekne og planleggje produksjon av tennstempel og riflepipe
 • beskrive og forklare den mekaniske og ballistiske prosessen når ein fyrer av ei dobbeltløpa hagle med enkel avtrekkjar og ei halvautomatisk gassdriven rifle
 • vurdere eige arbeid som ledd i å kvalitetssikre og vidareutvikle arbeidsprosess og produkt
 • presentere og dokumentere produksjonsprosess og produkt visuelt og verbalt og ved hjelp av digitale verktøy, i tråd med faglege krav
 • kommunisere med kundar og kollegaer med relevante faguttrykk i børsemakarfaget
 • lage og sende våpenrapport til styresmaktene ved hjelp av digitale verktøy

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!