Læreplanen er utgått!

Programområde for børsemakar - Læreplan i felles programfag Vg2 (BMF2-01)

Grunnleggjande ferdigheiter

Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla der dei medverkar til utvikling av fagkompetansen og er ein del av han. I børsemakarfaget forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik:

Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i børsemakarfaget inneber å uttrykkje seg visuelt og verbalt om våpentekniske spørsmål og å kommunisere om våpen og våpenbruk med kundar, kollegaer og andre samarbeidspartnarar. Det inneber å bruke fagspråk og vere med i faglege diskusjonar.

Å kunne lese i børsemakarfaget inneber å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur. Det inneber å tolke skriftleg og visuelt språk som er knytt til faget, og å bruke arbeidsteikningar og beskrivingar med teikn og symbol.

Å kunne rekne i børsemakarfaget inneber å rekne ut tidsforbruk, kostnader og pris. Det inneber berekning av masse, fart og anslagsenergi, og av volum, trykk og styrkeforhold. Å rekne inneber berekning av lengder, mengder og vinklar, og av kulebane, flygetid og luftmotstand i samband med den praktiske utøvinga av faget.

Å kunne bruke digitale verktøy i børsemakarfaget inneber å bruke relevant digitalt utstyr i planlegging, berekning og rapportering. Det omfattar innhenting og formidling av informasjon knytt til produktutvikling, og dokumentasjon av eige arbeid og eigen kompetanse.

Side 4 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!