Læreplan i blyglasshåndverkerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (BLY3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter Vg3

Blyglassproduksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke ulike glasstyper
 • gjøre rede for egenskaper og begrensninger ved ulike glassmaterialer
 • bruke materialer, verktøy og teknikker som er hensiktsmessige i blyglasshåndverkerfaget
 • skjære og bearbeide glass og plast
 • framstille innfatninger i egnede metaller og andre materialer
 • forme, tone, male og brenne glass i ovn
 • overflatebehandle glass med sandblåsing og silketrykking
 • lime glass med forskjellige limeteknikker for UV-lim, silikon og tokomponentlim
 • demontere og håndtere glassarbeider til reparasjon og restaurering
 • utføre reparasjoner på fastmonterte glassarbeider
 • gjøre rede for prinsippene for eldre innsettingsmetoder
 • montere glassarbeider forsvarlig
 • gjøre rede for ulike festemidler for glass
 • restaurere og rehabilitere glassarbeider etter krav fra antikvarmyndigheter
 • utføre nødvendig vedlikehold av verktøy, maskiner og utstyr for blyglasshåndverkerfaget
 • utføre håndverksarbeid i tråd med gjeldende regelverk for blyglasshåndverkerfaget og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • presentere egne produkter
 • gjøre rede for fagets historie og utvikling, og for hovedtrekk ved bransjen

Produktutvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • konkretisere og begrunne egne løsningsforslag i tråd med kundebehov i blyglasshåndverkerfaget
 • lage skisser og anvende tekniske tegninger
 • begrunne valg av materialer, verktøy og teknikker i blyglasshåndverkerfaget
 • gjøre rede for gjeldende regelverk for blyglasshåndverkerfaget og for helse, miljø og sikkerhet
 • presentere eget arbeid med produktutvikling ved hjelp av digitale verktøy
 • beregne kostnader for valgte materialer og teknikker samt tidsforbruk
 • vurdere egen produksjon i blyglasshåndverkerfaget
 • markedsføre blyglassprodukter og tjenester

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!