Læreplan i blyglasshåndverkerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (BLY3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Blyglassproduksjon

Hovedområdet omfatter restaurering og reproduksjon av blyglassarbeider, samt utvikling og framstilling av nye arbeider. Hovedområdet omfatter valg av materialer og farger til produksjon av glassdekor. Det omfatter videre framstilling av nye elementer, samt rengjøring og reparasjon av gamle arbeider. Området omfatter også demontering, reparasjon, restaurering og montering av glassarbeider.

Produktutvikling

Hovedområdet omfatter arbeid med skisser og anvendelse av teknisk tegning. Det innbefatter også eksperimentering med ulike materialer, verktøy og teknikker i blyglassmesterfaget. Hovedområdet omfatter kostnadsberegning, markedsføring og salg av blyglassprodukter. Kvalitetssikring av eget arbeid og forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet inngår i området.

Side 3 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!