Læreplan i blyglasshåndverkerfaget - særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift (BLY3-01)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I blyglasshåndverkerfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i blyglasshåndverkerfaget innebærer å uttrykke seg visuelt og verbalt ved å bruke fagspråk, delta i faglige diskusjoner og kommunisere med kunder, kolleger, leverandører og andre. Det innebærer også å dokumentere eget arbeid.

Å kunne lese i blyglasshåndverkerfaget innebærer å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur i blyglassmesterfaget. Det innebærer også å tolke skriftlig og visuelt språk, og å bruke arbeidstegninger og beskrivelser med tegn og symboler.

Å kunne regne i blyglasshåndverkerfaget innebærer å kunne beregne material- og tidsbruk samt pris på arbeider. Det innebærer også analyse og konstruksjon av former og komposisjoner.

Å kunne bruke digitale verktøy i blyglasshåndverkerfaget innebærer å innhente informasjon og delta i faglige nettverk, samt presentere og dokumentere eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!