Læreplanen er utgått!

Læreplan i felles programfag i Vg1 bygg- og anleggsteknikk (BAT1-01)

Tegning og bransjelære

Tegning og bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • bruke enkle måleverktøy knyttet til arbeidsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk
  • lese, forstå og følge enkle tegninger som skal brukes i produksjon og vedlikeholdsoppgaver innen bygg- og anleggsteknikk
  • lese og anvende beskrivelser som er relevante for utføring av eget arbeid
  • tegne enkle skisser knyttet til egne arbeidsoppgaver
  • tegne enkel plan, detaljer og snittegninger i målestokk
  • utarbeide tegninger, kalkulasjon, beregninger og dokumentasjonsarbeid knyttet til eget arbeid ved hjelp av digitale verktøy
  • gjøre rede for sammenheng mellom yrker innenfor bygg- og anleggsnæringen
  • gi eksempler på sentrale bestemmelser som regulerer arbeidet innen bygg- og anleggsteknikk
  • planlegge helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for arbeidsoppgaver som skal utføres

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!