Læreplanen er utgått!

Læreplan i felles programfag i Vg1 bygg- og anleggsteknikk (BAT1-01)

Produksjon

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • velge egnede verktøy og maskiner knyttet til enkle arbeidsoppgaver innenfor bygg- og anleggsteknikk
 • velge, bruke og bearbeide materialer som benyttes i enkle konstruksjoner innenfor bygg- og anleggsteknikk
 • bruke verktøy og utstyr på en riktig måte i følge regelverk og normer
 • beskrive egenskapene og bruksområdene til materialene som brukes i en arbeidsoppgave og beskrive alternative materialvalg
 • motta, håndtere og lagre materialer og utstyr på en hensiktsmessig måte og i henhold til regelverk
 • foreta risikovurderinger og utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet
 • forklare og bruke ergonomisk riktige arbeidsteknikker og arbeidsstillinger
 • finne fram til og følge produktdatablad og HMS-datablad
 • bruke materialer økonomisk og miljømessig forsvarlig
 • følge gjeldende rutiner for arbeidsoppgaver
 • utføre livreddende førstehjelp

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!