Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 (AUT3-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Mekanisk arbeid

Mekanisk arbeid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre mekanisk arbeid fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • lage planer og tegninger for arbeidsoppgaver og materialbehov etter arbeidsbeskrivelser
 • velge riktige materialer for bearbeiding og sammenføying ut fra arbeidstegninger og spesifikasjoner
 • bruke verktøy for kutting, saging, skjæring og rørbøying
 • gjøre rede for aktuelle bearbeidingsmaskiner for mekanisk tilvirkning
 • bruke aktuelle sammenføyingsmetoder
 • sette sammen, modifisere, idriftsette, vedlikeholde og funksjonsteste mekanisk utstyr
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere vedlikehold av reguleringsventiler og ventilutstyr etter leverandørens spesifikasjoner
 • sette sammen, modifisere, idriftsette, vedlikeholde og funksjonsteste hydraulisk og pneumatisk utstyr og av anlegg med tilhørende rørsystem
 • planlegge, sluttkontrollere og dokumentere det mekaniske arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • dokumentere egen opplæring i mekanisk arbeid

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!