Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 (AUT3-03)

Utgått


Det gis ikke lenger opplæring etter læreplanen, men det kan være mulig å ta eksamen som privatist. Se informasjon om siste eksamen på fagkodene som er knyttet til læreplanen.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Automatiseringssystemer

Automatiseringssystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid på automatiserte anlegg fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll
 • utføre risikovurdering og vurdere tiltak for ivaretakelse av person– og maskinsikkerhet
 • vurdere hvilke regelverk og normer som gjelder for arbeidet som skal utføres og anvende dette
 • planlegge, utføre, vurdere kvalitet, sluttkontrollere og dokumentere arbeidet
 • planlegge, programmere, montere og idriftsette programmerbare styresystemer
 • endre og tilpasse skjermbilder for grensesnitt mellom menneske og maskin
 • anvende ulike elektroniske kommunikasjonssystemer i automatiserte anlegg
 • vurdere datasikkerhet i automatiserte anlegg
 • tegne, lese og forklare instrumenterte prosessflytskjemaer og bruke annen relevant dokumentasjon for automatiserte anlegg
 • montere, konfigurere, kalibrere og idriftsettelse digitale og analoge målesystemer
 • idriftsette og optimalisere regulatorer basert på prosessbehov
 • montere og idriftsette ulike typer pådragsorganer med tilhørende forstillingselementer og hjelpeutstyr
 • programmere, idriftsette samt gjøre rede for roboters funksjon og anvendelse i produksjonsanlegg
 • måle fysiske størrelser i automatiserte anlegg
 • feilsøke og rette feil i automatiserte anlegg
 • bruke gjeldende regelverk og normer for elektriske installasjoner på maskiner
 • bruke gjeldende regelverk og normer for installasjon av elektroniske kommunikasjonssystemer
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer og -rutiner knyttet til automatiserte anlegg, og anvende et av disse
 • redegjøre for bedriftens organisasjonsoppbygging og bedriftens verdiskapning i et samfunnsperspektiv
 • dokumentere egen opplæring i automatiseringssystemer

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!