Læreplanen er utgått!

Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 (AUT3-01)

Automatiseringssystemer

Automatiseringssystemer

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og idriftsettelse av håndteringsautomater, relé- og kontaktorstyringer og programmerbare styre- og reguleringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til elektriske, hydrauliske, pneumatiske og prosesstekniske anlegg
 • endre og tilpasse skjermbilder for menneske–maskin-interface
 • beskrive og feilsøke på ulike sikkerhetssystemer
 • tegne, lese og forklare instrumenterte prosessflytskjemaer etter gjeldende standarder
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere konfigurering, kalibrering, montering og idriftsettelse av digitale og analoge målesystemer
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og idriftsettelse av ulike reguleringsmetoder basert på prosessbehov
 • bruke manuelle og automatiske optimaliseringsmetoder ved idriftsettelse av prosessanlegg
 • planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og idriftsettelse av ulike typer pådragsorganer med tilhørende roterende og lineære forstillingselementer og hjelpeutstyr
 • måle fysiske størrelser på automatiseringssystemene og utstyret og bruke måleresultatene i drifts- og vedlikeholdsarbeidet
 • feilsøke og rette feil på automatiseringssystemene og loggføre og dokumentere arbeidet
 • beskrive ulike vedlikeholdssystemer og -rutiner knyttet til automatiseringssystemene, og anvende en av disse
 • sluttkontrollere det arbeidet som utføres, og vurdere kvaliteten på eget arbeid
 • redegjøre for bedriftens organisasjonsoppbygging og bedriftens verdiskapning i et samfunnsperspektiv
 • utføre arbeidet fagmessig, nøyaktig og i overensstemmelse med sikker jobb-analyse, gjeldende regelverk, normer og produsentenes tekniske dokumentasjon
 • utføre arbeidet i overensstemmelse med krav til helse, miljø og sikkerhet og rutiner for kvalitetssikring og internkontroll, knyttet opp mot bedriftens totale verdikjede
 • dokumentere egen opplæring i automatiseringssystemer

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!