Læreplanen er utgått!

Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 (AUT3-01)

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I automatiseringsfaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i automatiseringsfaget innebærer å kommunisere med kunder, kollegaer og fagfolk fra andre fagområder. Det innebærer å delta i diskusjoner om sikkerhet og valg av faglige løsninger, planlegging, veiledning og brukeropplæring.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i automatiseringsfaget innebærer å planlegge arbeidsoppdrag og å dokumentere og rapportere inn utførte arbeidsoppdrag og avvik.

Å kunne lese i automatiseringsfaget innebærer å forstå fagspesifikke tekster, inkludert gjeldende regelverk, direktiver og kundens kravspesifikasjon.

Å kunne regne i automatiseringsfaget innebærer å planlegge, dimensjonere utstyr, vurdere måleresultater og forstå sammenhengene i elektriske, hydrauliske og pneumatiske kretser.

Å kunne bruke digitale verktøy i automatiseringsfaget innebærer å kommunisere ved hjelp av automatiseringssystemer, å bruke digitale verktøy til informasjonssøk og produksjon av teknisk underlag på systemer og enheter, og søke hjelp til feilretting. Det innebærer også å programmere, konfigurere og feilsøke på ulike styre- og reguleringssystemer.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!