Læreplan for arbeidslivsfag på ungdomstrinnet (ARB1-02)

Læreplanen utgår gradvis

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene, der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I arbeidslivsfag forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Muntlige ferdigheter i arbeidslivsfag handler om god kommunikasjon om arbeidsoppdraget. Dette innebærer å bruke fagbegreper, begrunne valg, diskutere løsninger, vurdere kvalitet, være serviceinnstilt og å samhandle med kunder og brukere.

Å kunne skrive i arbeidslivsfag innebærer å formulere fremdriftsplaner for arbeidsoppdraget. Det kan også handle om å skrive bestillingslister, menyer, rapporter og lignende. Videre handler det om å dokumentere eget arbeid.

Å kunne lese i arbeidslivsfag innebærer å innhente og forstå relevant informasjon fra ulike kilder. Det kan handle om å lese og forstå arbeidstegninger, tabeller, datablader, bruksanvisninger, produkt- og arbeidsbeskrivelser.

Å kunne regne i arbeidslivsfag innebærer å bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale og foreta kostnads- og mengdeberegninger.

Digitale ferdigheter i arbeidslivsfag innebærer å søke informasjon på nettet og finne, velge ut og bearbeide informasjonen. Videre handler det om å bruke ulike digitale verktøy og medier for å dokumentere og presentere eget arbeid.

Side 4 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!