Læreplan for arbeidslivsfag på ungdomstrinnet (ARB1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Etter 10. årstrinn

Tjenester og produkter

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsoppdrag etter kvalitetskrav
 • beregne kostnader og forklare økonomiske forhold
 • begrunne valg av og utnytte materiell, ressurser og råvarer
 • bruke arbeidsteknikk, metoder, verktøy og utstyr tilpasset oppdraget
 • ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr
 • bruke relevante faguttrykk knyttet til fagområdet
 • forklare betydningen av entreprenørskap i aktuelle arbeidsoppdrag
 • dokumentere og presentere eget arbeid ved hjelp av digitale verktøy

Yrkesetikk og arbeidsliv

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • definere og følge etiske retningslinjer knyttet til arbeidsoppdraget
 • følge gjeldende bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet
 • holde orden på arbeidsplassen
 • kommunisere og samarbeide med andre i en arbeidssituasjon
 • yte service overfor kunder og brukere

Side 6 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!