Læreplan for arbeidslivsfag på ungdomstrinnet (ARB1-02)

Utgått


Denne læreplanen er utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Hovedområder

Faget er strukturert i to hovedområder som det er formulert kompetansemål innenfor.

Hovedområdene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.

Årstrinn

Hovedområder

8–10

Tjenester og produkter

Yrkesetikk og arbeidsliv

Tjenester og produkter

Hovedområdet omfatter gjennomføring av praktiske arbeidsoppdrag. Planlegging og vurdering av arbeidsoppdragene er viktige elementer i læreprosessen. I hovedområdet inngår beregning av kostnader, bruk av teknikker, faguttrykk, metoder, materialer, verktøy og utstyr. Videre inngår dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid.

Yrkesetikk og arbeidsliv

Hovedområdet omfatter læring om etikk, kommunikasjon og samarbeid i arbeidslivet. Videre inngår det å holde orden, yte service og følge bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Side 2 Av 7

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!