Programområde for anleggsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (ANL2-02)

Beskrivelse av programfagene

Produksjon

Programfaget produksjon handler om produkter og tjenester innenfor anleggsteknikk. Bruk av stein- og jordmaterialer, eksplosive varer og andre kjemiske produkter og materialer inngår i faget. Faget omfatter bruk av lover, forskrifter og preaksepterte løsninger. Videre inngår bruk og vedlikehold av ulike typer vektøy, anleggsutstyr og maskiner i henhold til sertifiseringskrav. Bruk av måleverktøy og tegninger er en del av faget. I tillegg er helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring sentralt.

Bransjelære

Programfaget bransjelære omhandler bruk av måleverktøy, beskrivelser og tegninger som grunnlag for produksjon og dokumentasjon. Programfaget omfatter forskrifter for bruk av masseforflytningsmaskiner og sprengning, og bransjekrav til anlegg, drift og kontroll av grøfter og ledningsanlegg. Programfaget dreier seg også om anleggsteknikkens historie og plass i samfunnet. Faget omhandler helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, og forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Bruk av digitale verktøy inngår i programfaget.

Side 5 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!