Programområde for anleggsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (ANL2-02)

Produksjon

Produksjon

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • utføre arbeid i henhold til lover, forskrifter og preaksepterte løsninger
 • planlegge, utføre, dokumentere og vurdere eget arbeid
 • bruke gravemaskin og minst én annen anleggsmaskin til graving og flytting av løsmasser
 • utføre daglig kontroll og periodisk vedlikehold av maskiner og utstyr i henhold til service- og brukermanualer
 • velge ut og bruke riktig verktøy, utstyr og maskiner
 • beregne fall og vinkler og foreta nødvendige masseberegninger
 • utføre grunnleggende veg- og baneoppbygging etter tegninger og beskrivelser
 • utføre grunnleggende arbeider med grøfter og ledningsanlegg etter tegninger og beskrivelser
 • utarbeide sprengnings- og salveplan
 • utføre borearbeid og sprengning etter utarbeidet plan og i samsvar med gjeldende regelverk
 • utføre enkle grunnundersøkelser og gjøre rede for egenskapene til forskjellige jordtyper og bergarter
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr
 • følge krav til helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikre eget arbeid
 • håndtere avfall og materialer i samsvar med krav til sikkerhet, miljø og ressursbruk

Side 7 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!