Programområde for anleggsteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 (ANL2-02)

Bransjelære

Bransjelære

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for anleggsfagenes historiske utvikling og diskutere deres betydning i samfunnsperspektiv
  • dokumentere gjennomført sikkerhetskurs for bruk av masseforflytningsmaskiner og arbeidsutstyr
  • lese og bruke tegninger og beskrivelser
  • bruke relevant måleutstyr til oppmåling og utsetting av høyder og vinkler
  • gjøre rede for gjeldende krav til anlegg, drift og kontroll av grøfter og ledningsanlegg
  • følge gjeldende krav til håndtering og bruk av eksplosiv vare for sprengningsarbeider under jord og i dagen
  • utføre arbeidsvarsling for arbeider på og inntil offentlig veg
  • anvende digitale verktøy i kommunikasjon, planlegging og dokumentasjon av anleggsarbeider
  • gjøre rede for avtaleverket som regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Side 8 Av 9

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!