Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (AMB2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende helsefag

Grunnleggende helsefag

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for kroppens oppbygning og funksjoner og beskrive kroppens regulerings- og kompensasjonsmekanismer ved sykdom og skade
  • drøfte hvordan en kan ivareta omsorgen for pasienter og pårørende, og gi eksempler på god omsorg og pleie i akutt- og transportoppdrag
  • kommunisere med pasienter og med andre yrkesgrupper under ambulanseoppdrag
  • beskrive hvordan medikamenter administreres, og hvordan de tas opp, omsettes og skilles ut i kroppen
  • gjøre rede for de vanligste medikamenter som brukes i prehospital akuttmedisin, kontrollere riktig styrke og mengde, trekke opp medikamenter, koble infusjonssett og utføre dobbeltkontroll
  • gjøre rede for hva systematiske rapporter og dokumentasjon innebærer, og gi eksempler på bruk av slik dokumentasjon i ambulansetjenesten
  • gjøre rede for relevant regelverk og gi eksempler på og vurdere etiske dilemmaer i ambulansetjenesten
  • gjøre rede for hvordan smittespredning kan hindres, og gi eksempler på gode rutiner i ambulansetjenesten
  • drøfte hva profesjonell yrkesutøvelse innebærer for ambulansearbeideren

Side 7 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!