Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (AMB2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I ambulansefaget forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i ambulansefaget innebærer bevisst og tydelig kommunikasjon og samhandling med alle involverte under yrkesutøvelsen. Å kunne samhandle i team, ta ledelse på et skadested, kommunisere i stressede situasjoner og gi systematiske og relevante rapporter, krever muntlige ferdigheter. Skriftlig dokumentasjon innebærer kvalitetssikring av pasientbehandlingen og arbeidet for øvrig.

Å kunne lese i ambulansefaget innebærer å forstå prosedyrer, aktuell merking, regelverk, instrukser og pasientrapporter for å ivareta sikkerheten. Å kunne lese innebærer også å kunne sette seg inn i og forstå faglitteratur for å holde seg faglig oppdatert.

Å kunne regne i ambulansefaget innebærer tall- og mengdeforståelse for å håndtere medikamenter på sikker måte. Det innebærer å kunne forstå skadeenergi og skademekanikk på skadestedet. Å kunne regne innebærer også å kunne beregne forbruk og tid og å kunne forstå statistikk og budsjett.

Å kunne bruke digitale verktøy i ambulansefaget innebærer å bruke medisinskteknisk utstyr, digitale kart og GPS, og å kunne dokumentere og nyttiggjøre seg elektronisk pasientinformasjon. Det innebærer også å kunne framstille informasjon, bruke simuleringsprogrammer og andre nettbaserte læremidler og samhandle med andre ved hjelp av digitale verktøy.

Side 4 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!