Programområde for ambulansefag - Læreplan i felles programfag Vg2 (AMB2-02)

Utgått


Denne læreplanen har utgått.

Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan

Ambulansemedisin

Ambulansemedisin

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for undersøkelsesmetodikk, pasienthåndtering og -overvåkning og ivareta pasientens vitale livsfunksjoner
  • gjøre rede for tegn og symptomer på akutte sykdomstilstander, skader og forgiftninger, forklare utvikling i kroppen som kan true vitale livsfunksjoner, og demonstrere prehospital håndtering
  • gjøre rede for tegn og symptomer på akutte sykdomstilstander og skader hos barn, forklare utvikling i kroppen som kan true vitale livsfunksjoner, gjøre rede for prehospital håndtering
  • beskrive særlige hensyn som må ivaretas ved akutt sykdom og skade hos eldre, gjøre rede for prehospital håndtering av eldre med akutte sykdomstilstander og akutte skader
  • gjøre rede for tegn og symptomer på akutte skader, forklare utvikling i kroppen som kan true vitale livsfunksjoner og demonstrere prehospital håndtering
  • gjøre rede for tegn og symptomer på akutte psykiatriske tilstander og demonstrere prehospital håndtering
  • beskrive det normale svangerskap, den normale fødsel og komplikasjoner som kan true vitale livsfunksjoner hos den fødende og barnet, og gjøre rede for prehospital håndtering
  • gjøre rede for prehospital håndtering av bevisstløse og livløse pasienter, forklare utvikling i kroppen som kan true vitale funksjoner og demonstrere prehospital håndtering

Side 8 Av 10

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!